Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Làm thế nào để cài đặt SSL riêng của bạn?

Được sửa vào ngày:
SSL SSL riêng ssl từ nhà cung cấp khác chứng chỉ

Nếu bạn mua SSL từ các nhà cung cấp khác, bạn cần cài nó vào mục SSL ở Hostinger Control Panel để sử dụng.

Để làm việc này, bạn cần lấy SSL Certificate từ nhà cung cấp mà bạn đã mua.

Cách làm như sau:

1. Vào https://csrgenerator.com (điền tất cả thông tin)

2. Lưu lại CSR Key từ https://csrgenerator.com lên máy tính

3. Cung cấp CSR Key cho nhà cung cấp SSL mà bạn đã mua

4. Nhà cung cấp sẽ gửi lại cho bạn SSL Certificate (CRT Private Key) với CA Certificate

Sau đó bạn cần cài nó vào tài khoản host tại Hostinger

1. Đăng nhập vào Hostinger Control Panel, chọn mục Quản lý ở hosting cần cài

2. Click vào nút SSL trong phần Nâng Cao

3. Bạn sẽ thấy giao diện cài đặt như sau:

4. Chọn tên miền bạn muốn cài đặt SSL

5. Thêm Certificate CRT (từ email của nhà cung cấp SSL)

6. Thêm Private Key (bạn lưu nó từ trang https://csrgenerator.com ở bước trước)

7. Thêm CA Bundle (từ email của nhà cung cấp SSL)

8. Click Cài đặt và vậy là xong ;)

LƯU Ý: nếu có vấn đề hay lỗi với Private Key/Certificate Key bạn cần copy dán lại lần nữa.