Làm thế nào để cài đặt SSL riêng của bạn?

Được sửa vào ngày:
SSL SSL riêng ssl từ nhà cung cấp khác

Nếu bạn mau SSL từ các nhà cung cấp thứ ba, bạn cần cài SSL vào control panel để sử dụng.

Để làm việc này, bạn cần lấy SSL certificate từ nhà cung cấp của bạn

Cách làm như sau:

1. Vào https://csrgenerator.com/ (điền tất cả thông tin)

2. Lưu private key từ https://csrgenerator.com/ máy tính

3. Cung cấp cho nhà cung cấp SSL thông tin bạn cần (CSR key)

4. Nhà cung cấp sẽ gửi cho bạn SSL certificate với CA certificate

 

Sau đó đăng nhập và cài đặt SSL từ tài khoản hostinger:

1. Đăng nhập control panel cảu bạn

2. Click vào nút SSL trong phần Advanced

3. Sau đó bạn sẽ thấy giao diện cài đặt như sau:

 

4. Chọn tên miền bạn muốn cài đặt SSL

5. Thêm certification key (từ email của nhà cung cấp)

6. Thêm private key (bạn lưu nó từ trang https://csrgenerator.com ở bước trước)

7. Thêm CA bubdle (từ email của nhà cung cấp SSL)

8. Click cài đặt và vậy là xong ;)

LƯU Ý: nếu có vấn đề hay lỗi với private key/certification key bạn cần copy dán lại lần nữa 

 

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!