Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Làm thế nào để cập nhật giao diện mới cho RoundCube?

Được sửa vào ngày:
email webmail giao diện roundcube

Nếu tài khoản email của bạn được tạo cách đây rất lâu và bạn muốn sử dụng giao diện GUI mới nhất thì bạn chỉ cần vào RoundCube, chọn Configuration -> Interface thực hiện thay đổi sang một ngôn ngữ khác rồi bấm Save để lưu lại. Sau đó RoundCube sẽ tự chuyển thành giao diện mới cho bạn sử dụng.