Làm thế nào để chặn một địa chỉ IP truy cập vào website của bạn?

Được sửa vào ngày:
block ip chặn ip chặn địa chỉ IP

Chặn một địa chỉ IP (của khách) là một tính năng hay, nó giúp bạn chặn các truy cập độc hại ảnh hưởng đến website của bạn

Để thực hiện, bạn truy cập vào IP Deny Manager từ Control Panel

Nhập IP cần chặn vào mục Block an IP Address để thực hiện

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!