Làm thế nào để chặn một địa chỉ IP truy cập vào website của tôi?

Được sửa vào ngày:
block ip chặn ip chặn địa chỉ IP

Chặn một địa chỉ IP (của khách) là một tính năng hay, nó giúp bạn chặn các truy cập độc hại ảnh hưởng đến website của bạn

Để thực hiện, bạn truy cập vào Quản lý IP từ Control Panel

Nhập IP cần chặn vào mục Chặn địa chỉ IP để thực hiện