Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Làm thế nào để chỉnh lại mã hiển thị của trang web?

Được sửa vào ngày:
charset bảng mã unicode utf-8

Để thực hiện chỉnh lại mã hiển thị trang web của bạn, hãy thực hiện theo các bước sau:

Thêm mã mã sau vào trong thẻ <head>

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">

Ở đây, bảng mã Unicode UTF-8 được khuyên dùng, tuy nhiên bạn có thể sử dụng các bảng mã khác nếu bạn muốn.Bạn có thể tìm hiểu thêm về các bảng mã tại https://www.w3schools.com/tags/att_meta_charset.asp

Nếu vẫn chưa thành công hãy kiểm tra lại xem nếu bạn đã lưu đúng định dạng UTF-8 chưa, trình Notepad++ sẽ giúp bạn.

Nếu bạn sử dụng mã php hãy thử thêm đoạn sau vào file index.php

header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');