Làm thế nào để chỉnh lại mã hiển thị của trang web?

Được sửa vào ngày:
charset bảng mã unicode utf-8

Để thực hiện chỉnh lại mã hiển thị trang web của bạn, hãy thực hiện theo các bước sau:

Thêm mã mã sau vào trong thẻ <head>

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">

Ở đây, bảng mã Unicode UTF-8 được khuyên dùng, tuy nhiên bạn có thể sử dụng các bảng mã khác nếu bạn muốn.Bạn có thể tìm hiểu thêm về các bảng mã tại https://www.w3schools.com/tags/att_meta_charset.asp

Nếu vẫn chưa thành công hãy kiểm tra lại xem nếu bạn đã lưu đúng định dạng UTF-8 chưa, trình Notepad++ sẽ giúp bạn.

Nếu bạn sử dụng mã php hãy thử thêm đoạn sau vào file index.php

header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');