Làm thế nào để chuyển tiếp email?

Được sửa vào ngày:
chuyển tiếp chuyển tiếp email forward email email forwarders Forwarding

Bạn có thể chuyển tiếp bất kỳ email đến tài khoản Email của bạn sang một tài khoản Email khác. Để thiết lập chuyển tiếp từ một tài khoản email này sang tài khoản khác, hãy truy cập Control Panel của bạn và tìm trình đơn Email Forwarders

Tại mục Email Forwarders, bạn có thể tạo lệnh chuyển hướng email nhận sang một email khác.

Nếu lệnh chuyển hướng không hoạt động, hãy kiểm tra lại việc tạo các tài khoản email cũng như nameserver, giá trị bản ghi MX đã đc trỏ tới Hostinger hay chưa? Nếu bạn vẫn gặp lỗi, hãy liên hệ bộ phận Help Desk hoặc qua LiveChat

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!