Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Làm thế nào để đăng nhập vào quản lý McMyAdmin

Được sửa vào ngày:
McMyAdmin

Nếu bạn chọn OS template đính kèm McMyAdmin server control panel cho VPS của bạn, hãy chờ 5 phút để hoàn tất cài đặt. Sau đó hãy kết nối tới VestaCP server control panel  bằng địa chỉ IP address của VPS trên trình duyệt.

Bạn có thể tìm thấy VPS IP trong khu vực Quản lý server. Ví dụ https://127.0.0.1:8080, trong đó 127.0.0.1 phải được thay thế bằng IP address của server.

Nếu bạn không cài SSL certificate cho VPS, bạn sẽ thấy cảnh bảo an toàn, hãy bỏ qua nó và tiến hành truy cập vào bạn sẽ thấy trang đăng nhập. 

Sau đó điền thông tin đăng nhập root của VPS. nếu không nhớ hãy đổi lại trong khu vực Quản lý Server.