Khuyến mãi Black Friday 90%
11
NGÀY
06
GIỜ
48
PHÚT
48
GIÂY

Làm thế nào để đăng nhập vào Webmin/Virtualalmin?

Được sửa vào ngày:
Webmin virtualalmin Webmin/Virtualalmin root password mật khẩu root

Username của webmin/virtualmin là root và mật khẩu giống với mật khẩu của VPS root. Bạn có thể đổi mật khẩu VPS trong phần Server trong khu vực thành viên của bạn. 

  • Số website không giới hạn
  • Hỗ trợ trực tuyến 24/7
  • Website Builder dễ sử dụng
  • Tốc độ WordPress được tối ưu 2X
  • Đảm bảo hoàn phítrong 30 ngày
Khuyến mãi Black Friday
Từ
VNĐ
14.875
/th
Tiết kiệm 90%
Đăng ký