Làm thế nào để đăng nhập vào Webuzo Control Panel?

Được sửa vào ngày:
Webuzo control panel vps webuzo đăng nhập webuzo

Để đăng nhập vào Webuzo Control Panel, bạn có thể sử dụng các liên kết sau:

  • https://ip:2005
  • https://hostname:2005

với IP, Hostname là địa chỉ IP, Tên miền dẫ đến Server của bạn

Để tìm hiểu thêm, bạn có thể truy cập trang wiki của Webuzo http://www.webuzo.com/wiki/Main_Page