Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Làm thế nào để đăng nhập vào Webuzo Control Panel?

Được sửa vào ngày:
Webuzo control panel vps webuzo đăng nhập webuzo

Để đăng nhập vào Webuzo Control Panel, bạn có thể sử dụng các liên kết sau:

  • https://ip:2005
  • https://hostname:2005

với IP, Hostname là địa chỉ IP, Tên miền dẫ đến Server của bạn

Để tìm hiểu thêm, bạn có thể truy cập trang wiki của Webuzo http://www.webuzo.com/wiki/Main_Page