Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Làm thế nào để mua VPS?

Được sửa vào ngày:
vps

Nếu bạn muốn mua VPS, bạn có thể mua tại đây: https://www.hostinger.vn/vps-hosting

Mặc định, bạn có thể cấu hình hầu hết mọi thứ trên VPS server của bạn miễn là  bạn có đủ kiến thức để làm vậy, ì nó cung cấp quyền root và tài nguyên không giới hạn (hết mức của server)

Bạn phải nghiên cứu website của bạn nên host trên VPS của bạn. Nếu bạn muốn một website đơn giản hoặc hệ thống mailing. Chúng tôi khuyên bạn sử dụng cPane/WHMl hoặc Webmin template (CentOS 6 với cPanel và WHML hoặc Debian 7 với Webmin/Virtualmin/LAMP):

1. cPanel template cung cấp giao diện thân thiện và các tính năng tích hợp mà bạn không bị buộc phải dùng dòng lệnh để quản lý hoặc sửa lỗi liên quan đến VPS. Tuy nhiên, bạn phải lưu ý là template này đòi hỏi phí bản quyền cPanel/WHML. Bạn có thể xem giá tại đây: http://cpanel.com/pricing/

2. Nếu bạn không muốn trả phí, bạn có thể dùng Webmin Opering System vì nó miễn phí và cung cấp đủ tính năng quan trọng để host website của bạn trên server VPS.

Nếu bạn gặp lỗi nào, chúng tôi luôn ở đây để giúp bạn.

Bạn cũng có thể tham khảo các bài viết về VPS của chúng tôi tại đây: https://www.hostinger.vn/huong-dan/?s=vps