Làm thế nào để nâng cấp tài khoản Hosting của tôi?

Được sửa vào ngày:
Nâng cấp nâng cấp tài khoản hosting

Bạn có thể nâng cấp tài khoản Hosting của mình bất cứ lúc nào qua mục UpgradeControl Panel

Ở menu Upgrade, chọn gói cước mà bạn mong muốn và chọn Billing Cycle (kỳ thanh toán). Sau khi thanh toán thì tài khoản của bạn sẽ được nâng cấp lên ngay lập tức

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!