Làm thế nào để sử dụng nhiều domain cho gói Hosting của tôi?

Được sửa vào ngày:
domain addons add-on domain tạo thêm domain

Sử dụng tính năng Addon Domains, bạn có thể tạo nhiều website sử dụng nhiều domain khác nhau trên cùng một gói Hosting

Mỗi một Addon Domains sẽ có một Control Panel quản lý riêng biệt giống như một tài khoản Hosting

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!