Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Làm thế nào để sử dụng nhiều tên miền cho gói Hosting của tôi?

Được sửa vào ngày:
domain addons add-on domain tạo thêm domain website thêm website tên miền ten mien

Sử dụng tính năng Thêm Website, bạn có thể tạo nhiều website sử dụng nhiều tên miền khác nhau trên cùng một gói Hosting

Mỗi một tên miền thêm vào dùng tính năng Thêm Website sẽ có một Control Panel quản lý riêng biệt.