Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Làm thế nào để sửa lỗi cài đặt Discuz thất bại

Được sửa vào ngày:
Discuz cài đặt discuz lỗi cài đặt discuz

Hãy làm theo hướng dẫn sau để sửa lỗi cài đặt Discuz thất bại. 

Trước khi upload tất cả các file Discuz! files lên tài khoản hosting, hãy cài đặt text editor (notepad++, ultraedit hoặc phần mềm khác) trước.

Ghi chú: Bài hướng dẫn sử dụng phần mềm UltraEdit. Trên Notepad++, nó có thể khác đôi chút.

Bước 1: Click vào nút "Find/replace in files" trên text editor;
Bước 2: Chọn "Replace in files" tab;
Bước 3: Chọn "Find what:", nhập "TYPE=" (không dấu ngoặc kéo);
Bước 4: Chọn "Replace with:", nhập "ENGINE=" (không dấu ngoặc kéo);
Bước 5: Trong text box "In files/types:", nhập "*.php;*.sql" (không dấu ngoặc kéo);
Bước 6: Kiểm tra đánh dấu "Match case" được bật;
Bước  7: Click vào icon "Advanced" bên góc dưới bên trái;
Bước 8: Đánh dấu chọn "include subdirectories" ;
Bước 9: Click textbox "Directory" và chọn đường dẫn files của Discuz! được upload;
Bước 10: Click "Replace All", UltraEdit sẽ làm mọi việc tự động;
Bước 11: Khi thay thế hoàn tất, hãy đóng UltraEdit và đóng gói (archive) file Discuz! lại thành file nén và upload bằng mục "Import Website" trong Control Panel;
Step 12: Mở trình duyệt, gõ địa chỉ website trên trình duyệt và ENTER, bạn sẽ thấy màn hình cài đặt Discuz và giờ thì nó đã cài được bình thường rồi đó :)