Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Làm thế nào để tạo Child Theme trong WordPress?

Được sửa vào ngày:
wordpress wp child theme themes

Child Themes là một tính năng có sẵn trên WordPress. Một Child Theme cho phép thực hiện việc sửa đổi mà không ảnh hưởng đến theme chính. Nói cách khác, nó rất hữu ích nếu bạn cần một môi trường thử nghiệm cho bất kỳ thay đổi nào bạn muốn thực hiện cho trang web của mình vì theme chính sẽ không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi này. Nó cũng rất hay nếu bạn cần phải thực hiện một vài phiên bản khác nhau của cùng một theme để xem cái nào tốt hơn cho bạn.

Để tìm hiểu thêm về Child Themes và làm thế nào để thiết lập chúng, hãy làm theo các bước hướng dẫn cụ thể này: https://www.hostinger.com/tutorials/how-to-create-wordpres-child-theme (tiếng Anh)