KHUYẾN MÃI HÈ giảm 90%!
NHANH LÊN, THỜI GIAN ƯU ĐÃI ĐANG DẦN HẾT HẠN
00
NGÀY
22
GIỜ
30
PHÚT
39
GIÂY

Làm thế nào để thay đổi server cho website của tôi?

Được sửa vào ngày:
đổi server reset account resetup change server change reload account transfer server move account move đổi thay chuyển tài khoản chuyển cài lại

Để đổi server, bạn cần tạo tài khoản mới. Hãy chắc chắn ràng bạn đã backup file và database. Bạn có thể xóa account bằng cách dùng lệnh "Delete Account" trên thanh control panel. Sau khi tài khoản bị xóa, bạn có thể cài đặt lại tài khoản mới với cùng domain. Lần này nó sẽ được đặt ở server khác, và nó sẽ có username khác (bạn cần update cấu hình database dựa theo yếu tố này)

Hoặc bạn có thể yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật giúp đổi server cho website của bạn