Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Làm thế nào để thay đổi server cho website của tôi?

Được sửa vào ngày:
đổi server reset account resetup change server change reload account transfer server move account move đổi thay chuyển tài khoản chuyển cài lại

Để đổi server, bạn cần tạo tài khoản mới. Hãy chắc chắn ràng bạn đã backup file và database. Bạn có thể xóa account bằng cách dùng lệnh "Delete Account" trên thanh control panel. Sau khi tài khoản bị xóa, bạn có thể cài đặt lại tài khoản mới với cùng domain. Lần này nó sẽ được đặt ở server khác, và nó sẽ có username khác (bạn cần update cấu hình database dựa theo yếu tố này)

Hoặc bạn có thể yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật giúp đổi server cho website của bạn