Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Làm thế nào để thêm bảng ghi SPF vào DNS Zone?

Được sửa vào ngày:
SPF Record bảng ghi spf dns

Bạn có thể chỉnh sửa hay thêm mới một bảng ghi SPF (SPF Record) tại mục Chỉnh sửa DNS Zone ở trong Hostinger Control Panel của tài khoản Hosting

Bấm "Thêm bảng ghi SPF +" để thêm mới giá trị cho bảng ghi SPF (hệ thống tự động thêm bảng ghi)