Làm thế nào để thêm bảng ghi SRV vào DNS Zone?

Được sửa vào ngày:
dns dns zone srv domain mx

Dùng DNS Zone Editor để chỉnh sửa các thông số DNS cho tên miền của ban. Tại đây bạn sẽ thấy tùy chọn để thêm bảng ghi SRV (SRV Record)

Lưu ý: khi bạn cập nhật các bảng ghi DNS cho tên miền của mình, có thể mất 24 giờ để được quảng bá thành công.

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!