Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Làm thế nào để tối ưu Joomla để tăng hiệu suất?

Được sửa vào ngày:
performance optimize joomla hiệu suất tối ưu.

Joomla không phải là một chương trình nặng, tuy nhiên nếu nó không được quản trị tốt, nó có thể trở nên chậm và làm quá tải hệ thống.

Đây là một vài cách cơ bản để tối ưu mã Joomla: 

* Kích hoạt chức năng caching của Joomla bằng tính năng "Conservative cach".

* Giảm số lượng articles trên trang chính

* Vô hiệu/Xóa tất cả extensions không cần dùng, hãy đảm bảo chọn lựa extension một cách khôn ngoan vì có nhiều cái rất nặng. 

* Tối ưu hình ảnh, đảm bảo hình ảnh được dùng đúng kích thước, có nhiều tool để giảm dung lượng hình, bạn có thể tham khảo tại đây:  https://tinypng.com/  http://www.imgopt.com/

* G-zip, trong global configuration, trên mục Server, hãy tìm tính năng này và bật nó lên, khi G-zip được bật, các trang của bạn sẽ được nén, gửi tới trình duyệt và trình duyệt giải nén ở đó

* Cài đặt phần mở rộng để tối ưu database như cái này
http://www.sm2joomla.com/component/option,com_docman/task,cat_view/gid,79/Itemid,101/.

* Kích hoạt chức năng debug từ khu vực Joomla admin > Global Configuration và kiểm tra số lượng queries được thực thi. Con số càng lớn, ứng dụng của bạn chạy càng chậm. Nếu con số thực thi vượt quá 70, bạn có lẽ cần cân nhắc việc vô hiệu hoát extension gây ra nhiều queries nhất. 

* Kiểm tra website của bạn bằng tool online sau: http://www.sm2joomla.com/component/option,com_docman/task,cat_view/gid,79/Itemid,101/. Nó sẽ cho bạn nhiều thông tin giá trị về những thay đổi bạn cần làm để tăng hiệu suất của website.

* Giảm số lượng external và internal links trên trang web của bạn. Chỉ để những link cần thiết nhất.