Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Làm thế nào để truy cập vào Control Panel?

Được sửa vào ngày:
access cpanel cpanel enter cpanel cpanel address cpanel link cpanel url thành viên trang thành viên truy cập đăng nhập unregister

Bạn có thể kết nối vào tài khoản của bạn trong cPanel bằng cách log vào phần members ở đây: 

https://cpanel.hostinger.vn

Ghi chú: bạn phải đăng ký với một tài khoản đã được kích hoạt để hiển thị cPanel!

Nếu bạn chưa có tài khoản miễn phí, bạn có thể tạo một cái ở đây: 
http://www.hostinger.vn