Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Làm thế nào để truy cập Webmail qua URL?

Được sửa vào ngày:
webmail url email web mail mail url

Để đăng nhập vào tài khoản của bạn dùng Webmail mà không cần phải vào Control Panel, bạn có thể dùng 2 cách sau:

  • Gõ trực tiếp địa chỉ https://webmail.hostinger.vn vào trình duyệt
  • Sử dụng địa chỉ http://webmail.example.com (với example.com là domain của bạn)

Lưu ý: để cách thứ 2 hoạt động, bạn cần trỏ Nameserver của domain về Hostinger