Làm thế nào để truy cập Webmail qua URL?

Được sửa vào ngày:
webmail url email web mail mail url

Để đăng nhập vào tài khoản của bạn dùng Webmail mà không cần phải vào Control Panel, bạn có thể dùng 2 cách sau:

  • Gõ trực tiếp địa chỉ https://webmail.hostinger.vn vào trình duyệt
  • Sử dụng địa chỉ http://webmail.example.com (với example.com là domain của bạn)

Lưu ý: để cách thứ 2 hoạt động, bạn cần trỏ Nameserver của domain về Hostinger