Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Làm thế nào để vô hiệu hóa mod_security?

Được sửa vào ngày:
mod_security disable mod_security tắt mod_security

Bạn có thể tắt mod_security bằng cách thêm những lệnh sau vào file .htaccess

<IfModule mod_security.c>
  SecFilterEngine Off
  SecFilterScanPOST Off
</IfModule>