Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Làm thế nào để xóa Zyro khỏi website của bạn?

Được sửa vào ngày:
xóa zyro xóa website builder reload account

Có 2 cách để thực hiện việc này:

  1. Bạn có thể dùng tính năng “Tải lại tài khoản” trong Control Panel

Lưu ý: dùng cách này thì toàn bộ các files/folders, MySQL databases, email, parked domains, subdomains đều bị xóa sạch.

  1. Nếu bạn muốn chỉ xóa đi Zyro, thực hiện thông qua File Manager hoặc một trình FTP như FileZilla

Bạn cần xóa các mục sau:

  • Thư mục /zyro

  • File index.php

  • File .htaccess

Lưu ý: bạn cần thực hiện sao lưu lại website của mình đề phòng trường hợp mất mát dữ liệu không mong muốn.