Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Làm thế nào khôi phục tài khoản Hostinger khi tôi không còn truy cập được vào email

Được sửa vào ngày:

Trong trường hợp bạn không truy cập được vào tài khoản email dùng để truy cập Khu vực thành viên của Hostinger, hãy gửi yêu cầu khôi phục về account-recovery@hostinger.com.