Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Làm thế nào tôi có thể hoãn phân tích cú pháp của JavaScript trong WordPress?

Được sửa vào ngày:
parsing defer trì hoãn javascript wordpress angular

Trong trường hợp các công cụ tối ưu hóa như GTMetrix đề nghị bạn trì hoãn việc phân tích cú pháp của JavaScript trên trang web thì bạn có cách để lựa chọn thực hiện. Cách đơn giản nhất sẽ là cài đặt một plugin mà sẽ làm tất cả công việc cho bạn.

Dưới đây là danh sách các plugin sẽ giúp bạn đạt được kết quả mong muốn:

Để tìm hiểu thêm về việc thiết lập các plugin và các phương pháp trì hoãn khác, hãy xem bài hướng dẫn này https://www.hostinger.com/tutorials/how-to-defer-parsing-of-javascript-in-wordpress (tiếng Anh)