KHUYẾN MÃI HÈ giảm 90%!
NHANH LÊN, THỜI GIAN ƯU ĐÃI ĐANG DẦN HẾT HẠN
00
NGÀY
17
GIỜ
14
PHÚT
16
GIÂY

max_allowed_packet của gói hosting là bao nhiêu

Được sửa vào ngày:
max_allowed_packet

max_allowed_packet của chúng tôi có giới hạn là 8Mb