Máy chủ của Hostinger có phải là PCI Compliant không?

Được sửa vào ngày:
PCI Compliant máy chủ server pci

Máy chủ của chúng tôi tuân thủ PCI Compliant bởi vì chúng tôi chỉ đặt các máy chủ trong các trung tâm dữ liệu tuân thủ PCI!