Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

MySQL hostname của tôi là gì?

Được sửa vào ngày:
mysql mysql hostname hostname database host

Tất cả các thông tin về MySQL Database của bạn (bao gồm cả Hostname) đều được thể hiện ở Control Panel

Đăng nhập vào Control Panel, tìm tới phần menu MySQL Databases

Hoặc bạn cũng có thể gõ MySQL Databases lên ô tìm kiếm trong Control Panel để truy cập nhanh hơn

Thông tin về MySQL Database nằm ở gần cuối trang, chỗ mục MySQL Host đó chính là MySQL Database Hostname

Nếu mục List of Current MySQL Databases trống, nghĩa là bạn cần phải tạo một MySQL Database và một User trước

Lưu ý:

Nếu bạn muốn kết nối đến MySQL Database của bạn từ xa, xin hãy xem Làm sao để cài đặt kết nối MySQL từ xa?