Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Nếu tôi thay đổi bảng ghi MX thì tôi có thể quản lý email tại Hostinger nữa không?

Được sửa vào ngày:
mx bảng ghi mx quản lý email đổi mx

Nếu bạn thay đổi thông tin bảng ghi MX (MX Record) đến một nơi nào đó không phải ở Hostinger thì email của bạn sẽ không còn được quản lý bởi Hostinger nữa, điều này có nghĩa là tất cả các email, cài đặt, cấu hình đều được quản lý ở nơi mà bạn trở tên miền tới. Nếu bạn quyết định chọn sử dụng lại dịch vụ email, bạn có thể dễ dàng khôi phục lại các bảng ghi mặc định và email của bạn sẽ được quản lý tại Hostinger