Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

NodeJS có được hỗ trợ không?

Được sửa vào ngày:
NodeJS

NodeJS không được hỗ trợ trên cái gói Shared Hosting. Tuy nhiên, bạn có thể cài đặt nó trên các VPS Server của Hostinger

Để tìm hiểu thêm về các gói VPS và cách quản lý, bạn có thể truy cập https://www.hostinger.vn/huong-dan/vps/