NodeJS có được hỗ trợ không?

Được sửa vào ngày:
NodeJS

NodeJS không được hỗ trợ trên cái gói Shared Hosting. Tuy nhiên, bạn có thể cài đặt nó trên các VPS Server của Hostinger

Để tìm hiểu thêm về các gói VPS và cách quản lý, bạn có thể truy cập https://www.hostinger.vn/huong-dan/vps/