Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Sao lưu và khôi phục website được tạo bằng Zyro Website Builder

Được sửa vào ngày:
khôi phục website website builder

Sao lưu website là cách tốt nhất để giữ an toàn và tránh các sự cố không mong muốn khi bạn tiến hành thay đổi các cài đặt

Zyro Website Builder cho phép bạn tải về khôi phục lại toàn bộ website từ một bản sao lưu. Đăng nhập vào phần Website Builder, di chuyển chuột tới mục Publish, chọn Backup/Restore ở menu xuống. Tại đây bạn có thể tải xuống file backup toàn bộ website để lưu giữ hoặc chuyển sang một tài khoản khác. Bấm  Download Backup để tải về

Việc khôi phục lại cũng thực hiện tương tự, chọn vào Restore, duyệt đến file backup để tải lên.