Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

SMF - Trang Trắng

Được sửa vào ngày:
package manager smf simple machines blank trang trắng trắng trang

Bạn có thể thử sửa lỗi bằng các bước sau.


Mở file này:
/Sources/Class-Package.php
/Sources/Admin.php
Sửa dòng sau:
 

@ini_set('memory_limit', '32M');

thành

 
@ini_set('memory_limit', '64M');

trong cả 2 file.Bạn cũng có thể thêm dòng sau vào file .htaccess:

php_value memory_limit 64M