SQLite extension có được hỗ trợ?

Được sửa vào ngày:
sql like sqlite sq lite

Vâng, SQLite extension được hổ trợ.

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!