Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

SQLite extension có được hỗ trợ?

Được sửa vào ngày:
sql like sqlite sq lite

Vâng, SQLite extension được hổ trợ.