KHUYẾN MÃI HÈ giảm 80%!
NHANH LÊN, THỜI GIAN ƯU ĐÃI ĐANG DẦN HẾT HẠN
00
NGÀY
00
GIỜ
57
PHÚT
28
GIÂY

Sự khác nhau giữa subdomain, parked domain và addon domain?

Được sửa vào ngày:
Sự khác nhau giữa subdomain parked domain và addon domain subdomain parked domain addon domain

Subdomain

Tên miền của bạn là mysite.com

 • Bạn cài Message Board tại mysite.com/board
 • Bạn có thể biến thư mục board thành sub-domain bằng cách tạo subdomain tên board ở Control Panel.
 • Bạn có thể truy cập Message Board dùng mysite.com/board hoặc board.mysite.com
 • Việc thực hiện này là hoàn toàn miễn phí

Xem chi tiết hướng dẫn tạo subdomain tại: http://help.hostinger.com/311982-How-can-I-create-a-subdomain (tiếng Anh)

Parked Domain

 • Bạn có 2 domains mysite.com và my-other-site.com
 • mysite.com là domain của website bạn và bạn cũng muốn sử dụng thêm my-other-site.com.
 • Bạn muốn cả 2 domain này cũng dẫn đến một website. Điều này có nghĩa là khi khách truy cập vào www.mysite.com hoặc www.my-other-site.com họ đều đi đến cùng một website
 • Để có nhiều parked domains, bạn cần đăng ký sở hữu nó từ các nhà đăng ký

Xem hướng dẫn chi tiết các park một domain tại: http://help.hostinger.com/838605-How-can-I-park-a-domain (tiếng Anh)

Add-On Domains

 • Bạn có 2 tên miền mysite.com và my-other-site.com.
 • Bạn muốn 2 tên miền này sử dụng cho 2 website riêng biệt với nha
 • Để có nhiều addon domains, bạn cần đăng ký sở hữu nó từ các nhà đăng ký

Xem hướng dẫn chi tiết cách tạo addon domain tại: http://help.hostinger.com/537532-How-can-I-create-an-Addon-Domain (tiếng Anh)