Sửa lỗi "403 Forbidden error was encountered"

Được sửa vào ngày:
403 Forbidden error was encountered 403 forbidden 403 forbiddenerror failure

Để sửa lỗi này, bạn hãy CHMOD thư mục 755 cho thư mục public_html

Bạn có thể thực hiên điều này bằng nhiều cách khác nhau:

1. Vào Control Panel, chọn mục Fix File Ownership

2. Vào Control Panel, chọn File Manager. Bấm chọn /public_html và thực hiên bằng lệnh "Change Permissions"

3. Sử dụng một trình truy xuất FTP (FileZilla) để kết nối đến và thực hiện CHMOD

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!