Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Sửa lỗi kết nối FTP

Được sửa vào ngày:
lỗi kết nối ftp sửa lỗi kết nối ftp kết nối ftp EAI_NONAME ERR_CONNECTION_TIMED_OUT

Nếu bạn không kết nối được FTP đến tài khoản Hosting thì hãy chắc rằng:

  • Bạn đã điền đúng FTP Hostname (máy chủ FTP). Nếu bạn không thể kết nối FTP dùng hostname (ftp.example.com) hãy sử dụng địa chỉ IP Hosting của bạn được tìm thấy tại mục FTP Access ở Control Panel
  • Chắc chắn rằng bạn nhập đúng username/password. Kiểm tra kỹ lại xem có khoảng trống ở đầu hoặc phía sau do lỗi copy không?
  • Đổi lại password FTP không dùng các ký tự quá đặc biệt
  • Dùng cổng (port 21) khi kết nối

Bạn có thể tham khảo thêm một số hướng dẫn sửa lỗi liên quan đến FTP ở các liên kết sau

https://www.hostinger.vn/huong-dan/lam-the-nao-de-cau-hinh-filezilla-client/