Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Tại sao các referral của tôi ở trạng thái pending

Được sửa vào ngày:
referral pending referral người giới thiệu

Nếu bạn nhìn thấy trạng thái Pending ở phần giới thiệu khách hàng nghĩa là khách đó chưa qua được 30 ngày đăng ký hoặc khách hàng đó chưa kích hoạt sử dụng dịch vụ.

Trước khi trạng thái chuyển thành Active, những điều kiện sau cần được thỏa mãn

  • Khách hàng được giới thiệu tới Hostinger phải được ít nhất 30 ngày
  • Khách hàng phải có 1 website hoạt động
  • Website của khách hàng phải có nội dung hoạt động