Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Tại sao tôi chỉ nhìn thấy dòng "Index of /" khi truy cập vào website?

Được sửa vào ngày:
Index of lỗi index.php

Theo mặc định, khi truy cập trang web của bạn bằng cách sử dụng domain (www.example.com), trang web của bạn sẽ tìm file index.php hoặc index.html trong thư mục gốc (/ public_html /).

Nếu những file đó bị thiếu, bạn sẽ chỉ nhìn thấy trang "Index of /".

Để giải quyết vấn đề này, chỉ cần vào Control Panel -> File Manager và tạo ra file "index.html" hoặc "index.php" file trong thư mục public_html của bạn. File index sẽ là trang mà khách truy cập của bạn thấy khi họ truy cập vào domain của bạn.