Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Tên miền của tôi bao lâu mới được kích hoạt?

Được sửa vào ngày:
được kích hoạt tên miền chừng nào được kích hoạt thông tin tên miền

Sau khi thanh toán, bạn cần tiến hành nhập thông tin Whois cho tên miền. Sau đó tên miền sẽ được đăng ký ngay. Hãy truy cập vào trang home trong cpanel.hostinger.vn để thấy thông báo cài đặt tên miền hiện lên. 

Sau khi tên miền được đăng ký bạn có thể trỏ tên miền tới hosting bạn muốn và thời gian quảng bá DNS là khoảng 2 giờ

Nếu gặp vấn đề nào trong việc đăng ký tên miền, hãy liên hệ ngay với đội ngũ hỗ trợ thành công của chúng tôi.