KHUYẾN MÃI HÈ giảm 80%!
NHANH LÊN, THỜI GIAN ƯU ĐÃI ĐANG DẦN HẾT HẠN
00
NGÀY
09
GIỜ
11
PHÚT
17
GIÂY

Tên miền của tôi không hoạt động với "www"

Được sửa vào ngày:
domain www tên miền không hoạt động not working dns

Nếu bạn có thể truy cập vào website của bạn thông qua tiên miền (example.com) nhưng không thể truy cập qua www.example.com điều đó có nghĩa là bạn cần kiểm tra lại cài đặt DNS Zone của tên miền.

Nếu bạn thấy có một bảng ghi A (A Record) cho phần hostname "www" và nó trỏ tới IP của máy chủ thì bạn đã thiết lập đúng. IP này được tìm thấy tại phần "Thông tin chi tiết" trong Control Panel. Bạn cũng có thể thiết lập một CNAME có giá trị là tên miền của bạn.

Tuy nhiên, để đơn giản và không gặp phải sự cố, chúng tôi nên khuyên bạn trỏ Nameserver của tên miền bạn về Hostinger.