Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Thay đổi chu kỳ thanh toán

Được sửa vào ngày:
Thay đổi chu kỳ thanh toán chu kỳ thanh toán thanh toán

Để thay đổi chu kỳ thanh toán theo yêu cầu sử dụng, bạn vào mục Gia hạn ở Control Panel