Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Thiết lập thực thi PHP (parse) với phần mở rộng .HTML

Được sửa vào ngày:
parse php html thực thi php .html

Nếu bạn muốn thiết lập tất cả các file .html của website bạn thực thi dưới dạng .php (parsing PHP in HTML files), bạn cần thêm vào các đoạn mã sau và file .htaccess 

AddHandler application/x-httpd-lsphp .htm .html

Bạn hãy thực hiện sao lưu lại file .htaccess cũ vì thực hiện điều này có thể làm website ngưng hoạt động