Thời gian thực thi PHP là gì?

Được sửa vào ngày:
thời gian thực thi php là gì execution time

Thời gian thực thi PHP cho phép tập lệnh của bạn được thực thi trong một khoảng thời gian cụ thể.

Gói Business: 240 giây

Gói Premium và các gói khác: 120 giây,

 

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!