Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Thông tin MySQL Database của tôi được tìm thấy ở đâu?

Được sửa vào ngày:
Thông tin database mysql database thông tin mysql

Nếu bạn tạo một website cần đến cơ sở dữ liệu, bạn cần phải kiểm tra các thông tin về cở sở dữ liệu ở mục MySQL databases nằm trong Control Panel của tài khoản Hosting

Có 4 mục chưa các thông tin quan trọng về một cơ sở dữ liệu MySQL

  • MySQL database - tên của cơ sở dữ liệu
  • MySQL User - tên đăng nhập
  • MySQL Host - máy chủ MySQL (xin lưu ý là chúng tôi không dùng localhost)
  • Password - mật khẩu đăng nhập cơ sở dữ liệu (nếu quên mật khẩu, bạn có thể đặt lại ở đây)

Tại đây, bạn có thể đăng nhập vào cở sở dữ liệu bằng cách bấm vào phpMyAdmin