Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Tôi bị CPU limit, tôi phải làm sao?

Được sửa vào ngày:
cpu limit giới hạn cpu_exceeded

Khi mới tạo website, việc upload dữ liệu liên tục có thể gây tải cao khiến host của bạn chiếm nhiều tài nguyên hệ thống, lớn hơn 70% nên bị CPU limit, từ 5 phút đến 24 giờ sẽ hoạt động trở lại bình thường. Bạn có thể tạo web hoàn chỉnh trên local rồi hãy up website lên.

Nếu bạn vẫn gặp tình trạng này trong tương lai, sau khi đã upload website hoàn tất, thì có nghĩa là website của bạn cần nhiều tài nguyên hơn, bạn có thể phải cần tối ưu website hoặc nâng cấp lên gói premium để không gặp tình trạng này nữa.