Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Tôi bị suspended vì sử dụng mass mail!

Được sửa vào ngày:
mass email critical

Mass mail (gửi email hàng loạt) bị nghiêm cấm bởi Điều khoản dịch vụ của chúng tôi. Khi đạt đến giới hạn gửi email thì thông thường dịch vụ email sẽ bị ngưng hoạt đông.

Chúng tôi không thể xóa bỏ giới hạn số lượng email được gửi đi này vì các máy chủ sẽ bị đưa vào danh sách đen rất nhanh. Một máy chủ thường phục vụ cho hàng trăm tên miền khác nhau và chúng tôi không thể theo dõi từng người dùng trong thời gian thực được nên việc hạn chế này là bắt buộc và để đảm bảo rằng email của bạn được gửi tới các nhà cung cấp khác mà không phải gặp bất cứ lỗi nào.


Khi tài khoản của bạn bị suspended vì sử dụng mass mail, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi bằng cách truy cập Live Chat hoặc gửi cho chúng tôi một email tại vn@hostinger.com