Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Tôi cần gửi mass mail, tôi có thể sử dụng external SMTP (như google) không?

Được sửa vào ngày:
đổi mx smtp bên ngoài mx gửi google smtp mass mail hàng loạt bulk email mass bulk mail bulk

Nếu bạn cần gửi mass mails từ domain của bạn và giới hạn 100 emails mỗi giờ vẫn quá nhỏ, bạn có thể dùng external SMTP server.

Chúng tôi khuyến cáo sử dụng Gmail cho hoạt động này. Google Gmail có server SMTP miễn phí mà bất kỳ ai cũng có thể dùng nếu có tài khoản Gmail. 

Nếu bạn không có tài khoản Gmail, bạn có thể dễ dàng tạo một cái trên trang đăng ký.

Bạn có thể cần cấu hình mail client để sử dụng Gmail

Thông tin chi tiết:

* Outgoing Mail (SMTP) Server: smtp.gmail.com
 * Use Authentication: Yes
 * Use Secure Connection: Yes (có thể là TLS hoặc SSL tùy mail client)
 * Username: your GMail account
 * Password: your GMail password
 * Port: 465 or 587