Tôi có thể bật Zlib compression không?

Được sửa vào ngày:
zlib compression nén bật nén

Bạn có thể nhanh chóng thực hiện bật hoặc tắt Zlib compression thông qua Control Panel

Để thực hiện bật/tắt Zlib compression, bạn cần truy cập vào Control Panel, tìm đến mục PHP Configuration hoặc gõ từ khóa PHP vào ô tim kiếm ở Control Panel để truy cập

Ở mục PHP Configuration, bạn nhìn xuống phía dưới chỗ Zlib Compression, chọn Enable để bật, Disable để tắt sau đó bấm Save

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!