Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Tôi có thể cài đặt các mã nguồn ứng dụng một cách tự động không?

Được sửa vào ngày:
auto installer cài đặt mã nguồn cài đặt tự động tự động cài đặt wordpress joomla drupal

Bạn có thể thực hiện cài đặt thủ công các mà nguồn bằng các upload lên tài khoản hosting và nhập lại database. Tuy nhiên, Trình tự động cài đặt của Hostinger sẽ giúp bạn thực hiện cài một số mã nguồn một cách tự động và rất nhanh chóng như WordPress, Joomla, Drupal, phpBB,...hoàn toàn miễn phí!

Truy cập Trình tự động cài đặt ở phẩn Quản lý tài khoản hosting để bắt đầu thực hiện.

Bạn có thể dùng ô tìm kiếm để tìm mã nguồn cần cài hoặc lựa chọn danh sách các mã nguồn phồ biến nhất để thực hiện

Khi đã chọn xong mã nguồn cần cài sẽ tiếp trục đến trang Cài đặt, ở đây bạn sẽ chọn đường dẫn để cài; chọn tên, mật khẩu cũng như email của tài khoản cũng như thiết lập tên website, tiêu đề,...

Hoàn tất chọn Cài đặt để thực hiện, chờ một chút để hệ thống thực hiện yêu cầu. Các thông tin về database sẽ được tự đọng khỏi tạo và cấu hình phù hợp để mã nguồn có thể chạy ngay.