KHUYẾN MÃI HÈ giảm 90%!
NHANH LÊN, THỜI GIAN ƯU ĐÃI ĐANG DẦN HẾT HẠN
00
NGÀY
09
GIỜ
03
PHÚT
25
GIÂY

Tôi có thể cài đặt ShoutCast không?

Được sửa vào ngày:
ShoutCast

ShoutCast không được hỗ trợ cài đặt trên các gói Shared Hosting. Tuy nhiên, bạn có thể làm bất cứ điều gì với một VPS Server bao gồm cả việc cài đặt sử dụng ShoutCast

Bạn có thể xem thêm về các gói cước cũng như bảng giá tại https://www.hostinger.vn/vps-hosting